1000 euro lenen

Een lening aanvragen van 1000 euro. Ook voor personen met een negatieve registratie bij het BKR. Start vandaag nog met je aanvraag op Minilening24.

Door gebruik te maken van een online aanvraag kun je binnen een dag 1000 euro lenen met een minilening. Het aanvragen is erg simpel en er worden geen lastige vragen gesteld. Daardoor is een minilening voor veel consumenten bereikbaar. Vooral dat er geen BKR toetsing plaats vindt is een groot voordeel. Ten eerste scheelt dat enorm in de tijd die het kost om een lening aan te vragen. Daarnaast biedt het achterwege blijven van de BKR toetsing ook consumenten met een negatieve BKR registratie de kans om een minilening af te sluiten. Dit is een belangrijke reden voor de populariteit van een minilening.

Waarvoor een minilening afsluiten?

Een minilening voor 1000 euro lenen kan allerlei redenen hebben. Misschien is je vakantie veel duurder uitgevallen dan de bedoeling was. Misschien wil je een andere auto kopen en heb je net niet voldoende geld om hem te kunnen betalen. Ook aanbiedingen van spullen waar je altijd al van hebt gedroomd kunnen een reden zijn om een minilening af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een Home Cinema Set of een soundbar. Met 1000 euro lenen is zo’n product ineens bereikbaar. En als je dat product met korting kunt kopen verdien je de kosten van de minilening al bijna terug. Een minilening is dus een methode om acuut en kortdurend geldgebrek op te vangen.

Kenmerken van een minilening

Een minilening lijkt in veel opzichten niet op andere soorten leningen die je via de bank kunt aanvragen. Ten eerste gaat het bij minileningen om het lenen van bedragen tussen € 100 en € 1500. Banken en de meeste andere kredietverstrekkers sluiten alleen leningen af voor bedragen boven de € 2000. Een ander kenmerk van een minilening is, dat het afsluiten heel snel gaat. Vaak heb je het geld van de lening vandaag nog op de rekening, zodat je het direct kunt gebruiken voor je aankoop. Bij een minilening wordt gewerkt met hoge rentepercentages. Zoals al is gemeld wordt het beoordelen van een minilening zonder BKR toetsing gedaan.

Het nut van de BKR toetsing?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft een database waar bijna alle leningen die in Nederland worden verstrekt in opgeslagen zijn. Het doel daarvan is, dat kredietverstrekkers bij een aanvraag voor een nieuwe lening kunnen controleren of de aanvragers de aflossingen van hun andere leningen op orde hebben. Op basis daarvan kunnen ze een besluit nemen of het verantwoord is om een nieuwe lening te verstrekken. Consumenten met een achterstand op hun aflossingen worden bij het BKR geregistreerd. Zo’n melding blijft jarenlang staan, tot 5 jaar nadat de lening volledig is afgelost. Al die tijd heeft de consument moeite om een nieuwe lening af te sluiten.

Wettelijk verplichte BKR toetsing geldt niet voor minileningen

Het is voor geldverstrekkers wettelijk verplicht om een BKR toetsing te doen als consumenten een nieuwe lening willen aanvragen. Alleen bij lage bedragen en bij korte looptijden is het niet nodig om een BKR toetsing te doen. De bedragen die met een minilening geleend kunnen worden liggen tussen de € 100 en € 1500. De aflossingstermijnen zijn korter dan 3 maanden. Dat zijn condities waarbij het niet wettelijk verplicht is om een BKR toetsing te doen. Bij de minileningen zijn ze daar blij mee, want het achterwege laten van een BKR toetsing levert veel tijdwinst op in de aanvraagprocedure van een minilening.

Hoge rentepercentages

Kredietverstrekkers en andere financiële instellingen worden in Nederland nauwlettend in de gaten gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het doel daarvan is voorkomen dat consumenten het slachtoffer worden van woekerrentes. Vooral om die reden worden aanbieders van minileningen door de AFM goed gemonitord. De reden daarvoor is, dat minileningen met een hoger rentepercentage werken dan dat bij andere leningen gebruikelijk is. Het rentepercentage ligt bij een minilening op bijna 10 procent. Wie gebruik maakt van een minilening heeft daar echter nauwelijks last van.

Lage kosten

De reden voor de lage kosten van een minilening is, dat de hoge rentepercentages eerst moeten worden omgerekend naar de aflossingstermijn. Uitgaande van 1000 euro lenen tegen een rentepercentage van 10 procent zou er per jaar € 100 rente moeten worden betaald. Maar omdat het om een lening gaat met een aflossingstermijn van een maand blijft er van die kosten nog minder over dan € 10. Dat blijkt ook uit de gegevens van Saldodipje van medio 2022. In het onderstaande overzicht is te zien hoeveel rente er in euro’s voor de verschillende leensommen betaald moet worden.

Hoogte leningRentebedragTermijnAflossingenTotaal aflossingsbedrag
€ 100€ 0,4930 dagen1€ 100,49
€ 200€ 0,9930 dagen1€ 200,99
€ 300€ 1,4830 dagen1€ 301,48
€ 400€ 1,9730 dagen1€ 401,97
€ 500€ 2,4730 dagen1€ 502,47
€ 600€ 7,0045 dagen1€ 607,00
€ 700€ 8,1045 dagen1€ 708,10
€ 800€ 9,3045 dagen1€ 809,30
€ 900€ 9,8045 dagen1€ 909,80
€ 1.000€ 11,5045 dagen1€ 1.011,50
€ 1.100€ 9,612 maanden2€ 1.109,61
€ 1.200€ 10,542 maanden2€ 1.210,54
€ 1.300€ 11,472 maanden2€ 1311,47
€ 1.400€ 12,402 maanden2€ 1.412,40
€ 1.500€ 13,022 maanden2€ 1.513,02

Geen BKR, wel een garantsteller

Dat er geen BKR toetsing plaatsvindt betekent niet dat je als consument helemaal geen stok achter de deur hebt om ervoor te zorgen dat je de lening op tijd aflost. Kredietverstrekkers verlangen van iedere consument die een minilening afsluit dat hij een garantsteller aanwijst. Nadat de lening is verstrekt krijg je daarvoor een paar dagen de tijd. Als er binnen een paar dagen geen garantsteller is, word je als lener in gebreke gesteld omdat je je niet aan de voorwaarden van de lening houdt. Dat levert een boete op, die op kan lopen tot een derde van het bedrag dat is geleend.

Familielid

Een zelf gekozen garantsteller kan een familielid of vriend zijn, maar je kan er ook voor kiezen om van een commerciële garantsteller gebruik te maken. Als een vriend of familie garant wil staan is dat gratis. De garantsteller moet er wel voor tekenen dat hij voor jouw lening garant staat. Een eventuele partner van de garantsteller moet die overeenkomst ook ondertekenen.

Bedrijf

Een commerciële garantsteller is een bedrijf, dat tegen betaling garant wil staan voor jouw lening. Op de website van de kredietverstrekker is vaak een link te vinden naar commerciële partijen die als garantsteller willen fungeren. De functie van een garantsteller is, dat hij de aflossing van de lening betaalt als je daar zelf niet toe in staat bent. Voor de kredietverstrekker is dat een garantie dat hij zijn geld terugkrijgt aan het eind van de leenperiode.

Aanvragen van een minilening voor 1000 euro lenen

Je hebt al kunnen lezen dat het aanvragen van een minilening voor 1000 euro lenen erg snel gaat. Om te illustreren hoe zo’n aanvraag moet worden gedaan wordt hier stap voor stap beschreven wat je moet doen en waarmee rekening moet worden gehouden.

Stap 1: voorbereidingen

Bij 1000 euro lenen is het van belang dat wordt gekozen voor een looptijd die voor jou haalbaar is. Een minilening van 1000 euro wordt in principe in 1 termijn afgelost. Dat betekent dat je het hele bedrag ineens terug moet betalen. De meeste kredietverstrekkers bieden een looptijd aan van 45 dagen. Dat is voor de meeste consumenten voldoende om het bedrag bij elkaar te sparen en het op tijd af te lossen. Als je denkt de lening sneller of minder snel af te kunnen lossen kun je kiezen voor een looptijd van 30 dagen of 60 dagen. Bedenk voorafgaand aan het aanvragen van de minilening wat voor jou een realistische aflossingstermijn is.

Stap 2: documenten verzamelen

De volgende stap bij het aanvragen van een lening voor 1000 euro is het bij elkaar zoeken van de documenten die je nodig hebt. Dat zijn je persoonlijke gegevens, het bankrekeningnummer en een identiteitsbewijs.

Stap 3: naar de website voor de aanvraag

Bij stap 3 wordt de eigenlijke aanvraag gedaan. Ga daarvoor met een computer of smartphone naar de website van de kredietverstrekker en klik op de button voor het aanvragen van een minilening. Eerst moet je je persoonlijke gegevens invoeren, zodat de kredietverstrekker weet met wie hij te maken heeft. Vervolgens wordt gevraagd een foto van een identiteitsbewijs te uploaden. Dat kan een paspoort, rijbewijs of ID kaart zijn. Tenslotte vragen de meeste kredietverstrekkers of je € 0,01 naar hen wilt overmaken. Die overboeking wordt gebruikt als controle dat je het juiste bankrekeningnummer hebt doorgegeven. Ook weet de kredietverstrekker dan dat het om jouw bankrekening gaat.

Stap 4: offerte

Na het verzenden van de aanvraag moet je wachten of de kredietverstrekker de lening aan jou wil verstrekken. Daar krijg je binnen een kwartier bericht van via e-mail. Als je de lening krijgt ontvang je een offerte, waarin alle voorwaarden worden genoemd. Zodra die offerte digitaal door jou is ondertekend gaat de kredietverstrekker aan de slag met de uitbetaling.

Stap 5: Uitbetalen

De snelheid waarmee een lening bij je bank wordt bijgeschreven is afhankelijk van je verleden. Als je eerder een lening bij de kredietverstrekker hebt gehad zijn je gegevens bekend. Het overmaken van het geld duurt dan slechts 10 minuten. Als je voor het eerst een minilening aanvraagt bij de kredietverstrekker duurt het wat langer. Je hebt het geld echter gegarandeerd binnen 24 uur.

Stap 6: Garantstelling

Nadat je het geld hebt ontvangen moet je een garantsteller aanwijzen. Welke criteria daarvoor gelden is te lezen in de voorwaarden die bij de offerte zijn gevoegd. Je kan kiezen voor een gratis garantstelling door een familielid of kennis te vragen of voor een betaalde garantstelling bij een bedrijf.

Stap 7: aflossing

De kredietverstrekker zal je er op tijd aan herinneren dat de minilening moet worden afgelost. Hij zal precies vermelden op welke datum je de aflossing moet hebben voltooid en om welk bedrag het gaat. Afhankelijk van de voorwaarden is het toegestaan om de lening al eerder terug te betalen. Het is echter nooit toegestaan om de aflossing later te betalen dan in de voorwaarden staat. Dat leidt onherroepelijk tot een boete.

Kanttekeningen bij een minilening

Zoals zojuist is geïllustreerd is 1000 euro lenen met een minilening heel eenvoudig. Er zijn deskundigen, die van mening zijn dat het lenen van geld door middel van een minilening te gemakkelijk is. Consumenten zouden te snel verleid worden om een lening aan te gaan en daardoor tamelijk snel in financiële problemen komen. Om dat te voorkomen moet je een minilening altijd zorgvuldig overwegen. Het belangrijkst is, dat je voldoende financiële middelen hebt om de minilening op tijd af te lossen. Het heeft geen zin als dat alleen maar lukt door een nieuwe minilening af te sluiten.

Wanneer is 1000 euro lenen verantwoord?

Een minilening om 1000 euro te lenen is alleen verantwoord met een inkomen dat hoog genoeg is om het bedrag dat je wilt lenen snel bij elkaar te sparen. Als dat het geval is kan in een financiële noodsituatie worden overgaan tot het afsluiten van een minilening voor 1000 euro. Als je de mogelijkheid hebt om vanuit je inkomen het benodigde bedrag op te sparen voordat je het nodig  hebt heeft dat altijd de voorkeur. Maar als dat niet kan, is een minilening een optie. Laat je in geen geval verleiden tot het lenen van geld dat je niet terug kunt betalen, want dan krijg je te maken met hoge boetes.

Conclusie

Voor consumenten die snel geld nodig hebben is een minilening een mogelijke oplossing. Er worden nauwelijks barrières opgeworpen voor het verkrijgen van zo’n lening, vooral omdat er geen BKR toetsing plaatsvindt. Je hoeft ook niet aan de kredietverstrekker te vertellen waarvoor het geld zal worden gebruikt. Het aanvragen van een minilening gaat supersnel. Als je al eerder een lening hebt gehad staat het geleende geld binnen tien minuten op de rekening bij je bank. Je kan het dus direct gebruiken.

Een negatieve registratie is erg vervelend. Op Minilening24 is het mogelijk om 1000 euro te lenen zonder toetsing. Zo is het makkelijker voor jou om in aanmerking te komen voor een lening.