1500 euro lenen

Een lening aanvragen van 1500 euro. Ook voor personen met een negatieve registratie bij het BKR. Start vandaag nog met je aanvraag op Minilening24.

Financieel krap bij kas zitten is erg vervelend, want dan kun je niet meer leven zoals je dat graag zou willen. Een minilening voor € 1500 euro lenen kan dan een oplossing zijn. Het afsluiten van zo’n minilening gaat snel en is niet moeilijk. Binnen 24 uur na het aanvragen staat het geld op je rekening. Het voordeel van een minilening is, dat de looptijd beperkt is tot maximaal 2 maanden. Daardoor ben je niet nog jarenlang kleine bedragen aan het aflossen. Een minilening is dan ook vooral bedoeld als overbrugging van een korte periode van financiële krapte.

Doel van een minilening

Er zijn allerlei oorzaken waardoor je tijdelijk te weinig financiële middelen kunt hebben. Er kunnen huishoudelijke apparaten kapot gaan die vervangen moeten worden, de auto kan er mee ophouden en moet gerepareerd worden, een vakantie kan onverwacht duur uitvallen of je bent gewoon vergeten dat er nog een hoge rekening betaald moet worden. Voor het krijgen van een minilening maakt het niet uit waarvoor je het geld wilt gebruiken. De geldverstrekker heeft daar niets mee te maken.

Kansen benutten

Financiële tegenvallers zijn niet de enige reden om over te gaan tot 1500 euro lenen met behulp van een minilening. Het is best mogelijk dat je een product waar je al lang naar op zoek was vandaag ineens in een geweldige aanbieding ziet, maar er geen geld voor hebt. Met behulp van een minilening beschik je binnen 24 uur wel over het geld en kun je het product direct aanschaffen. Studenten maken aan het begin van het studiejaar graag gebruik van een minilening om hun studiematerialen aan te schaffen. Een paar weken later wordt de studiefinanciering uitbetaald en dan kunnen ze zonder probleem de lening aflossen.

Kenmerken van een minilening

1500 euro lenen met een minilening is een manier om tijdelijk meer geld te kunnen uitgeven. Het aanvragen van een minilening is eenvoudig en verloopt snel. Het geleende bedrag staat een dag na het aanvragen al op je rekening. Wie al eerder een minilening heeft afgesloten is al bekend bij de kredietverstrekker. In dat geval doe je vandaag een aanvraag voor een minilening en heb je 10 minuten na het ondertekenen van de offerte het geld al op de bank staan. Je kunt dan direct je aankoop doen. Een ander kenmerk van een minilening is, dat er niet wordt gekeken naar de BKR registratie.

Lenen met BKR toetsing

Het BKR is een instituut in Nederland waar wordt bijgehouden welke leningen er allemaal worden verstrekt aan consumenten. De gegevens van miljoenen Nederlanders zijn bij het instituut in Tiel opgeslagen. Het doel van het BKR is, dat geldverstrekkers kunnen zien of aanvragers van een krediet hun leningen wel kunnen aflossen, ofwel of er niet te veel wordt afgelost per maand. Zij mogen op basis van de informatie bij het BKR besluiten om een nieuwe lening wel of niet te verstrekken. Voor consumenten is het BKR een plek waar je niet geregistreerd wilt zijn. Want dat is een signaal dat je je leningen in het verleden niet altijd volgens de afspraken hebt afgelost.

Negatieve BKR registratie

Behalve dat kredietverstrekkers bij het BKR informatie inbrengen over de verstrekte leningen, kunnen zij het ook melden als een cliënt zijn afbetalingen niet naar behoren voldoet. Zodra er een melding bij iemands naam komt te staan telt die melding negatief mee bij de beoordeling van nieuw aangevraagde leningen. Als iemand een melding bij het BKR heeft staan wordt dat een negatieve registratie genoemd. Dat is erg vervelend, want die negatieve registratie blijft lang staan, tot 5 jaar na de laatste aflossing van de betreffende lening. Al die tijd zal deze persoon problemen ondervinden bij het aanvragen van een nieuwe lening.

Minilening zonder BKR toetsing

Alle aanbieders van leningen van meer dan € 2000 en een looptijd van meer dan 3 maanden zijn wettelijk verplicht om die bij het BKR te melden en om de gegevens in het systeem te gebruiken als basis voor het verstrekken van een nieuwe lening. Bij een minilening geldt die verplichting niet. Leningen die bij een minilening worden verstrekt variëren van € 100 tot € 1500 en de looptijd is hooguit 2 maanden. Dat er geen BKR toetsing plaatsvindt betekent dat veel meer consumenten toegang hebben tot zo’n lening. Zelfs consumenten die een betalingsachterstand hebben bij een reguliere lening kunnen met succes een minilening aanvragen.

Stapsgewijs een minilening aanvragen

Het aanvragen van een minilening voor 1500 euro lenen gebeurt digitaal. Ondanks dat het proces erg eenvoudig is worden de verschillende stappen toch afzonderlijk beschreven. Daarbij wordt vermeld waar je op moet letten om maximaal te profiteren van de voordelen van een minilening.

Stap 1: voorbereidingen

Bij wijze van voorbereiding op het aanvragen moet je vaststellen of je echt wel 1500 lenen wil. Een alternatief is, dat je minder leent of gaat sparen voor hetgeen je met het geld wilt doen. Ook moet je nadenken over de looptijd. Kies voor een looptijd waarbij je er zeker van bent dat je het geld volledig kunt aflossen. Er is keus uit 14 dagen, 30 dagen, 45 dagen en 62 dagen. Zoek tenslotte de gegevens op die je nodig hebt bij het aanvragen. Dat is je identiteitsbewijs en het nummer van de bankrekening.

Stap 2: aanvragen

Het aanvragen doe je op de website van de geldverstrekker. Voer eerst het te lenen bedrag in en kies de gewenste looptijd. Vervolgens moet je je persoonlijke gegevens invoeren en een foto uploaden van je identiteitsbewijs. Als laatste wordt er gevraagd om je bankrekeningnummer. Ter controle vraagt de kredietverstrekker je om € 0,01 naar hem over te maken.

Stap 3: beoordeling

Na het afsluiten van het aanvragen zal de kredietverstrekker beoordelen of je voor de lening in aanmerking komt. Voor die beoordeling heeft hij ongeveer een kwartier tijd nodig. Als de lening aan je wordt verstrekt ontvang je per e-mail een offerte, met daarbij de voorwaarden. Lees die goed door voordat de offerte digitaal wordt ondertekend. Als je het met het voorstel in de offerte niet eens bent hoef je niets te doen.

Stap 4: uitbetalen

Hoe lang het duurt voordat het geleende geld op je rekening staat is afhankelijk van of je al eerder een minilening hebt afgesloten. Als dat het geval is zijn je gegevens bij de kredietverstrekker bekend. Dan staat het geld 10 minuten na het ondertekenen van de offerte op je bankrekening. Bij de eerste keer een minilening aanvragen mag je ervan uitgaan dat het geld 24 uur na het ondertekenen van de offerte is overgemaakt. Dan kun je direct je aankoop doen.

Stap 6: aflossen

Bij het aflossen van de lening zorgt de kredietverstrekker ervoor dat je weet hoeveel geld er op welk moment moet worden betaald. Wees er alert op dat dit op tijd gebeurt, want anders loop je kans op hoge boetes.

Rente

1500 euro lenen met een minilening kost relatief weinig geld. Dat is opmerkelijk, want de rentepercentages die gehanteerd worden bij een minilening zijn hoger dan die bij andere soorten leningen. Meestal wordt een percentage van 10 procent gehanteerd. Als dat wordt teruggebracht naar de looptijd blijft er echter maar een laag bedrag over dat aan rente betaald moet worden. Als voorbeeld volgt hier een overzicht van de rentepercentages die betaald moeten worden bij Saldodipje (medio 2022).

Hoogte leningRentebedragTermijnAflossingenTotaal aflossingsbedrag
€ 100€ 0,4930 dagen1€ 100,49
€ 200€ 0,9930 dagen1€ 200,99
€ 300€ 1,4830 dagen1€ 301,48
€ 400€ 1,9730 dagen1€ 401,97
€ 500€ 2,4730 dagen1€ 502,47
€ 600€ 7,0045 dagen1€ 607,00
€ 700€ 8,1045 dagen1€ 708,10
€ 800€ 9,3045 dagen1€ 809,30
€ 900€ 9,8045 dagen1€ 909,80
€ 1.000€ 11,5045 dagen1€ 1.011,50
€ 1.100€ 9,612 maanden2€ 1.109,61
€ 1.200€ 10,542 maanden2€ 1.210,54
€ 1.300€ 11,472 maanden2€ 1311,47
€ 1.400€ 12,402 maanden2€ 1.412,40
€ 1.500€ 13,022 maanden2€ 1.513,02

Conclusie

1500 euro lenen met een minilening is een methode van geld lenen, die voor veel consumenten toegankelijk is. Het aanvragen van een lening is niet moeilijk en verloopt snel. Houd echter in het achterhoofd dat een minilening een korte looptijd heeft. Het is dus een lening die gebruikt moet worden ter overbrugging van een korte periode van geldgebrek. Zorg er dus voor dat je over voldoende saldo beschikt om de lening volgens de afspraken af te lossen.