400 euro lenen

Iedereen komt weleens in een situatie waarin 400 euro lenen aanlokkelijk is. Misschien zie je een aantrekkelijke aanbieding van de smartphone of laptop die je altijd al wilde aanschaffen. Om van de aanbieding te profiteren moet je vandaag of morgen het geld al hebben. Een lening afsluiten bij een gewone bank of geldverstrekker is dan geen optie. Alleen het aanvragen van de lening kost al zoveel tijd, dat de aanbieding allang verlopen is als het geld op je rekening staat. Bovendien is 400 euro lenen met een gewone lening niet mogelijk. Het laagste bedrag dat bij een bank wordt geleend is € 2.000. Snel lenen van € 400 kan wel met een minilening.

Wat is een minilening?

Een minilening is een kortlopende lening voor bedragen tussen € 100 en € 1.500. Een minilening voor 400 euro lenen kan online worden aangevraagd. Kenmerkend voor minileningen is de hoge snelheid van het verwerken van aanvragen. Het digitaal invullen en aanleveren van de juiste gegevens kost hooguit 10 minuten tijd. Een kwartier later heeft de geldverstrekker zijn offerte al via e-mail naar je verstuurd. Als je direct akkoord gaat met het aanbod in de offerte staat het geld binnen 24 uur op jouw rekening bij de bank. Een minilening voor 400 euro heeft een korte looptijd van hooguit 62 dagen. Het rentepercentage dat wordt geheven is hoog. Er wordt bij de beoordeling niet gekeken naar een eventuele BKR registratie.

Stap voor stap 400 euro lenen

Het is in principe mogelijk om in drie simpele stappen een minilening af te sluiten. De eerste stap is, dat je nadenkt over de hoogte van het bedrag dat je wilt lenen. Dit voorbeeld betreft 400 euro lenen, dus het bedrag staat al vast. Ook moet je nadenken over de looptijd van je lening. De geldverstrekker doet altijd het voorstel om een lening van 400 euro in 30 dagen af te lossen. Als je dat liever in 15 dagen, 45 dagen of 62 dagen wilt doen is dat mogelijk. Voor een minilening mag niet meer dan 10 procent rente worden berekend, maar door te schuiven met de looptijd zal het bedrag dat je kwijt bent aan rente wel verschillen.

Garantstelling

Bij stap 2 moeten je persoonlijke gegevens worden ingevoerd. Dat is essentieel, want de kredietverstrekker moet weten met wie hij te maken heeft. Sommige gegevens moeten worden ingevuld in digitale formulieren, maar je moet ook een foto van je identiteitsbewijs meesturen. Dat wordt door de kredietverstrekker gebruikt om te controleren of je bent wie je zegt te zijn. De kredietverstrekker wil ook graag een garantie dat hij zijn geld terugkrijgt. Het is daarom meestal verplicht om een garantsteller aan te wijzen. Dat kan familie of een vriend zijn. Maar als je die niet wilt lastigvallen kan er een betaalde dienst worden gebruikt, waarbij een bedrijf garant wil staan voor jouw lening.

Bankrekening

De laatste stap bij het aanvragen is, dat je je bankrekening aan de kredietverstrekker doorgeeft. Bij wijze van extra controle vragen veel kredietverstrekkers of je bij wijze van test € 0,01 naar hen wilt overmaken. Daardoor weet de kredietverstrekker dat het bankrekeningnummer van jou is, en dat er geen fouten zijn gemaakt tijdens het invoeren van het rekeningnummer. Als het geleende bedrag vervolgens naar jou wordt overgemaakt is de kans dat er fouten optreden minimaal.

Aanvraag behandelen

Bij het behandelen van de aanvraag zal de kredietverstrekker eerst een check uitvoeren of alle gegevens correct zijn aangeleverd. Vervolgens wordt gecontroleerd of je al eerder een lening bij deze instantie hebt afgesloten. Daarna wordt een besluit genomen over het verstrekken van de lening. Als die beslissing positief is, ontvang je per e-mail kort na je aanvraag een offerte. Nadat je die digitaal hebt ondertekend maakt de kredietverstrekker het geleende geld over naar je bank. Als je voor het eerst een minilening afsluit kan dat 24 uur duren. Wie al eerder heeft geleend bij deze geldverstrekker kan het geld al na 10 minuten bij de bank zien binnenkomen. Het kan dan direct worden gebruikt.

Hoog rentepercentage

Bij een minilening wordt gebruik gemaakt van rentepercentages tot 10 procent. Dat is hoog in vergelijking met de rentepercentages die gebruikelijk zijn bij een persoonlijke lening. Dat hoge percentage zorgt echter voor een vertekend beeld. In de volgende tabel is een overzicht gemaakt van de minileningen tussen € 100 en € 1.500 die door Saldodipje (medio 2022) worden aangeboden. In het overzicht is te zien welk bedrag er aan rente moet worden betaald.

Hoogte leningRentebedragTermijnAflossingenTotaal aflossingsbedrag
€ 100€ 0,4930 dagen1€ 100,49
€ 200€ 0,9930 dagen1€ 200,99
€ 300€ 1,4830 dagen1€ 301,48
€ 400€ 1,9730 dagen1€ 401,97
€ 500€ 2,4730 dagen1€ 502,47
€ 600€ 7,0045 dagen1€ 607,00
€ 700€ 8,1045 dagen1€ 708,10
€ 800€ 9,3045 dagen1€ 809,30
€ 900€ 9,8045 dagen1€ 909,80
€ 1.000€ 11,5045 dagen1€ 1.011,50
€ 1.100€ 9,612 maanden2€ 1.109,61
€ 1.200€ 10,542 maanden2€ 1.210,54
€ 1.300€ 11,472 maanden2€ 1311,47
€ 1.400€ 12,402 maanden2€ 1.412,40
€ 1.500€ 13,022 maanden2€ 1.513,02

Lenen zonder BKR

Wat een minilening bijzonder maakt, is dat er door de kredietverstrekker geen BKR toetsing wordt gedaan. Daarvoor zijn drie redenen. Ten eerste vindt de kredietverstrekker het risico bij leningen tot € 1.500 aanvaardbaar laag, vooral omdat er een garantsteller wordt aangewezen. Ten tweede kost een BKR toetsing tijd. Dat zou ten koste gaan van de snelheid waarmee een minilening kan worden verstrekt. De derde reden is, dat het niet verplicht is om een BKR toetsing uit te voeren bij leningen onder de € 2.000 met een looptijd korter dan 3 maanden. Daardoor is het dus mogelijk dat ook mensen met een negatieve BKR registratie een minilening kunnen afsluiten voor bedragen van € 100 tot € 1.500.