500 euro lenen

Een lening aanvragen van 500 euro. Ook voor personen met een negatieve registratie bij het BKR. Start vandaag nog met je aanvraag op Minilening24.

Tijdelijk geldgebrek is snel op te lossen met 500 euro lenen. Het lenen van dergelijke kleine bedragen kan onder anderen door middel van een minilening. Bij een minilening wordt een bedrag geleend, dat ook weer snel moet worden afgelost. Minileningen hebben vrijwel nooit een langere looptijd dan 2 maanden. Het zijn dus echt leningen die een oplossing zijn voor acuut geldgebrek. Voordat je besluit om een minilening voor 500 euro lenen af te sluiten moet je zeker weten dat je dat geld aan het einde van de aflossingstermijn kunt aflossen. Als dat niet kan is het beter om voor een andere oplossing te kiezen.

Soorten leningen

500 euro is voor consumenten een flink bedrag, maar in de financiële wereld is het een bedrag dat niets voorstelt. Toch zijn er maar weinig financiële instanties die bereid zijn om dergelijke kleine bedragen uit te lenen in de vorm van een minilening. Bij reguliere geldverstrekkers, waaronder banken, begint lenen aan consumenten meestal bij € 5.000. Dat betreft leningen die een looptijd hebben van enkele jaren en waarbij het een aantal weken kan duren om het aanvraagtraject te doorlopen. Het gaat dan over persoonlijke leningen of een doorlopend krediet. Een kenmerk van dit type leningen is, dat er altijd een BKR toetsing plaatsvindt voordat de lening wordt verstrekt.

Waarvoor 500 euro lenen?

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand een lening van 500 euro zou willen afsluiten. In veel gevallen ligt een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een plotselinge hoge kostenpost ten grondslag aan acuut geldgebrek. Ook kan een verkeerde inschatting van de kosten van een vakantie of een servicebeurt van de auto leiden tot geldgebrek. Bij studenten komt het regelmatig voor dat zij grote aanschaffen moeten doen voor hun studie. Daarbij kun je denken aan een computer, instrumenten of studieboeken. Voor hen is een minilening zinvol, want daarmee kunnen ze de periode overbruggen totdat de studiefinanciering wordt uitbetaald.

Wanneer geen 500 euro lenen?

Het is niet altijd de beste oplossing om een minilening af te sluiten. Een minilening voor 500 euro lenen heeft alleen zin als er sprake is van een uitzonderlijke situatie, waardoor je geld tekort hebt. Wie elke maand een paar honderd euro tekort heeft kan beter geen minilening afsluiten. Want je komt dan gegarandeerd in de problemen als er moet worden afgelost. Bij een minilening worden stevige boetes uitgedeeld als de aflossingen niet op tijd worden gedaan. Minileningen zijn vooral bedoeld om incidenteel acuut geldgebrek op te lossen. Voor het oplossen van structureel geldgebrek zijn meer ingrijpende maatregelen nodig, zoals een andere leefstijl.

Hoe werkt een minilening?

Als consument neem je je toevlucht tot een lening bij acuut geldgebrek. Je hebt vandaag geld nodig. Het aanvragen van een lening moet snel verlopen en mag niet al te ingewikkeld zijn. Bij een lening zit je er ook niet op te wachten dat er nog maandenlang moet worden afgelost. Een minilening voldoet aan al die eisen. Nadat je een aanvraag voor een minilening hebt gedaan staat het geld binnen 24 uur op je bank. Je kan het dus direct gebruiken. De aflossing moet heel snel gebeuren. Bij een minilening is de aflossingstermijn maximaal 2 maanden. Het is mogelijk om voor nog kortere termijnen te kiezen, zoals 15 dagen, 30 dagen of 45 dagen.

Weinig documenten

Voor het aanvragen van een minilening voor 500 euro lenen heb je maar weinig documenten nodig. Het enige dat de kredietverstrekker van je vraagt is een foto van je identiteitsbewijs, je persoonlijke gegevens en het rekeningnummer van de bank. Er wordt vrijwel nooit gevraagd naar een bewijs van regelmatige inkomsten. Ook wordt er geen BKR toetsing gedaan. Meestal zal een kredietverstrekker van een minilening wel eisen dat er een garantsteller komt, die jouw lening kan aflossen als je daar zelf niet toe in staat bent. Je kunt als aanvrager zelf een garantsteller regelen, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een commerciële garantsteller.

Hoge verwerkingssnelheid

Dat er maar weinig informatie aan de kredietverstrekker hoeft te worden doorgegeven heeft te maken met de snelle afhandeling van de minilening. Alles staat in het teken van direct geld verstrekken, zodat je vandaag je rekening nog kunt betalen. Vanwege de snelheid wordt alles digitaal aangevraagd en verwerkt. Een aanvraag voor een minilening doen via de website van de kredietverstrekker duurt hooguit 10 minuten. Binnen een kwartier krijg je een offerte met de voorwaarden. Zodra je daarmee akkoord gaat wordt het proces om het geld uit te betalen gestart. Dat duurt circa 24 uur, maar in sommige situaties staat dat al binnen 10 minuten op je rekening.

Stappenplan minilening voor 500 euro lenen

Om het aanvragen van een minilening zo duidelijk mogelijk te maken worden hier de stappen die je moet zetten één voor één kort beschreven.

Bedrag bepalen

Denk goed na over het bedrag dat je wilt lenen. Wie zeker weet dat hij een iets hoger bedrag na een maand terug kan betalen kan wellicht wat meer lenen dan er absoluut nodig is. In dat geval heb je net wat meer financiële bewegingsvrijheid. Als je vooraf al weet dat het terugbetalen een probleem kan worden kun je het te lenen bedrag het beste zo laag mogelijk houden. Een minilening biedt de mogelijkheid om bedragen tussen € 100 en € 1.500 te lenen.

Aanvraag doen

Als je hebt besloten om 500 euro te lenen ga je naar de website van de kredietverstrekker. Je wordt prima begeleid bij het invullen van de vragen en het opsturen van de gevraagde documenten. De meeste kredietverstrekkers willen graag een check doen naar je bankrekening. Er wordt gevraagd om € 0,01 over te maken. Als dat lukt weet de kredietverstrekker dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van je rekeningnummer bij de bank. Ook weet hij dan dat de betreffende bankrekening van jou is.

Offerte bekijken

Nadat je de aanvraag hebt gedaan beslist de kredietverstrekker binnen een paar minuten of je de minilening kunt krijgen. Je ontvangt per e-mail een offerte met alle voorwaarden. Zodra die digitaal wordt ondertekend zal het geld naar je rekening worden overgemaakt. Als je al eerder een minilening bij dezelfde geldverstrekker hebt afgesloten zijn je gegevens daar al bekend. In dat geval staat het geld al na 10 minuten bij je bank.

Garantstelling

Aangezien de kredietverstrekker er zeker van wil zijn dat de minilening op tijd wordt afgelost kan in de voorwaarden staan, dat je voor een garantsteller moet zorgen. Daarvoor krijg je een dag of 5 de tijd. Als de garantstelling niet binnen die periode is geregeld ben je officieel in gebreke en volgt er een boete. Die is vrij hoog en kan oplopen tot ongeveer 30 procent van het geleende bedrag.

Rentepercentage

Bij minileningen wordt met een veel hoger rentepercentage gewerkt dan bij een persoonlijke lening of bij een doorlopend krediet. Vaak liggen de rentepercentages rond de 10 procent per jaar. In de praktijk merk je daar niet zoveel van. Want doordat het een kortlopende lening betreft gaat het uiteindelijk om lage bedragen die aan rente worden betaald. Ter illustratie vind je een overzicht met de rentebedragen die moeten betaald voor minileningen van diverse bedragen. Deze cijfers zijn afkomstig van Saldodipje (cijfers medio 2022).

Hoogte leningRentebedragTermijnAflossingenTotaal aflossingsbedrag
€ 100€ 0,4930 dagen1€ 100,49
€ 200€ 0,9930 dagen1€ 200,99
€ 300€ 1,4830 dagen1€ 301,48
€ 400€ 1,9730 dagen1€ 401,97
€ 500€ 2,4730 dagen1€ 502,47
€ 600€ 7,0045 dagen1€ 607,00
€ 700€ 8,1045 dagen1€ 708,10
€ 800€ 9,3045 dagen1€ 809,30
€ 900€ 9,8045 dagen1€ 909,80
€ 1.000€ 11,5045 dagen1€ 1.011,50
€ 1.100€ 9,612 maanden2€ 1.109,61
€ 1.200€ 10,542 maanden2€ 1.210,54
€ 1.300€ 11,472 maanden2€ 1311,47
€ 1.400€ 12,402 maanden2€ 1.412,40
€ 1.500€ 13,022 maanden2€ 1.513,02

Garantsteller aanwijzen

De kredietverstrekker wil bij een minilening de garantie dat de lening wordt afgelost. Daarom moet je als aanvrager zorgen voor een garantsteller. Dat is iemand die de lening kan terugbetalen als je dat zelf niet kunt. Als aanvrager mag je zelf kiezen wie de garantsteller is. Het goedkoopst is iemand uit je kennissenkring of familie. Maar als je het lastig vindt om iemand te vragen garant te staan kun je ook kiezen voor een commerciële garantsteller. Dat kost uiteraard geld. Meestal staat er op de site van de kredietverstrekker een link naar een commerciële garantsteller.

Wie ervoor kiest om iemand te vragen voor garant te staan voor je lening moet er rekening mee houden dat dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Die moet door de persoon in kwestie worden ondertekend. Als hij of zij een partner heeft, moet ook die de overeenkomst ondertekenen. Het is ook verplicht om een salarisstrook van de garantsteller naar de kredietverstrekker op te sturen. Dat is het bewijs dat de garantsteller een vast inkomen heeft.

BKR registratie is niet van toepassing

Het is in Nederland wettelijk verplicht om leningen aan consumenten te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dat bureau is in de jaren zestig opgericht om kredietverstrekkers te beschermen tegen consumenten, die leningen aangingen die ze niet konden terugbetalen. Doordat alle gegevens van leningen van iedereen in Nederland bij het BKR zijn geregistreerd kan een kredietverstrekker bij een aanvraag van een nieuwe lening controleren of die consument met zijn bestaande leningen op schema ligt met het aflossen. Dat heet een BKR toetsing. Bij een minilening wordt die toetsing niet gedaan.

Randvoorwaarden

Een minilening gaat over leningen die niet onder de wettelijke verplichting vallen om een BKR toetsing uit te voeren. Een BKR toetsing is verplicht bij leningen vanaf € 2.000 met een aflossingstermijn van meer dan 3 maanden. De bedragen die bij een minilening worden geleend zijn allemaal lager en de aflossingstermijn is niet langer dan 2 maanden. Daarom is het mogelijk om een minilening te verstrekken zonder dat er een BKR toetsing wordt gedaan. Doordat deze check achterwege kan blijven wordt veel tijd gewonnen bij het aanvragen van een minilening.

Lenen met een betalingsachterstand

Consumenten die een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een leasecontract of hypotheek hebben waarbij een achterstand is ontstaan bij het aflossen, krijgen een negatieve BKR registratie. Dat betekent dat de meeste kredietverstrekkers niet bereid zijn om hen een nieuwe lening te verstrekken. Een negatieve BKR registratie kan voor veel problemen zorgen, want die blijft 5 jaar in het systeem van de BKR staan. Zelfs als de betalingsachterstand is weggewerkt blijft het jarenlang onmogelijk voor deze consumenten om een nieuwe lening af te sluiten. Omdat bij een minilening geen BKR toetsing wordt gedaan, kan ook iedereen met een betalingsachterstand een minilening krijgen. Uiteraard moet die minilening wel volgens de afspraken worden afgelost.

Wanneer 500 euro lenen?

Een minilening voor 500 euro lenen lijkt een oplossing voor alle geldproblemen, maar dat is het niet. Een minilening is alleen een oplossing als je tijdelijk even geen geld beschikbaar hebt. Dit soort leningen kunnen het beste alleen worden afgesloten als de lener van tevoren zeker weet dat het geleende geld binnen de aflossingstermijn van 30 dagen of 2 maanden terug kan worden betaald. Ten tijde van het afsluiten van de lening moet je dus al weten van welke inkomsten de lening terugbetaald gaat worden. Aan die aflossingstermijnen wordt strikt vastgehouden en de boetes bij overschrijding zijn hoog. Verstrekkers van minileningen stappen bovendien snel naar een incassobureau om het aflossen af te dwingen.

Conclusie

Als je normaliter goed kunt rondkomen, maar plotseling te maken krijgt met geldgebrek is 500 euro lenen via een minilening een optie. Je bent dan immers in staat om de openstaande rekeningen te betalen of om het product aan te schaffen waar je al zo lang van hebt gedroomd. De voordelen van een minilening zijn, dat het aanvragen van een lening van 500 euro erg snel gaat. Het geld staat vaak vandaag al bij de bank, zodat je het direct kan besteden. Ook dat er geen BKR toetsing wordt gedaan wordt gezien als een voordeel van een minilening.