Disclaimer

Minilening24.nl verleent hierbij toegang tot de website Minilening24.nl, een vergelijkingswebsite van financiële diensten die informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert. Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de via deze website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Hoewel de redactie van Minilening24.nl de inhoud van de website zo vaak mogelijk up-to-date probeert te houden en aan te vullen, wordt alle aangeboden informatie op Minilening24.nl verstrekt zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Ondanks de zorg en aandacht die aan de inhoud wordt besteed, kan Minilening24.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of winst, verlies van gegevens of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden op deze website constateert, verzoeken wij u vriendelijk om dit aan ons te melden via info@minilening24.nl.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites. Minilening24.nl heeft geen controle over de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk voor enige informatie, producten of diensten die op deze websites worden vermeld. Minilening24.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of betrouwbaarheid van deze websites.

Auteursrechten
Minilening24.nl is eigenaar van alle teksten, grafische vormgeving en namen die op de website te vinden zijn. De intellectuele eigendomsrechten, auteurs- en merkrechten en andere vormen van eigendomsrecht zijn eigendom van Minilening24.nl. Het is niet toegestaan om iets te reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming van Minilening24.nl. Het is uitsluitend toegestaan om de inhoud van Minilening24.nl te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Wijzigingen
Minilening24.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.