Geld lenen zonder BKR Toetsing

Gids geschreven door: Rick van den B. | Laatst bijgewerkt op 23 augustus 2022

Geld lenen zonder BKR toetsing is in Nederland niet gebruikelijk. Dat komt doordat alle geldverstrekkers wettelijk verplicht zijn om bij een aanvraag voor nagenoeg alle soorten kredieten te controleren of de aanvrager de aflossingen wel kan betalen. Die controle wordt gedaan bij het Bureau Krediet Registratie, ofwel het BKR. Dat is een organisatie, die sinds 1965 bestaat en in het leven is geroepen om te voorkomen dat consumenten leningen afsluiten die ze niet kunnen aflossen. Nederlandse geldverstrekkers moeten een lening bij het BKR melden. Geld lenen zonder BKR toetsing is echter wel mogelijk.

Saldodipje

Meest gekozen

Saldodipje

Minimale lening

€ 100

Maximale lening

€ 2500


  • Binnen 24 uur geld op rekening
  • Marktleider in Nederland
  • Lenen zonder registratie

Rente vanaf

3,6%

Veilig op de website van Saldodipje

Wanneer geld lenen zonder BKR toetsing?

Wie geld wil lenen en negatief geregistreerd is bij het BKR kan in veel gevallen toch wel een lening aangaan. Om teleurstellingen te voorkomen moet je echter bekend zijn met de mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden van geld lenen zonder BKR toetsing. Je moet bijvoorbeeld weten welke bedragen er geleend kunnen worden, met welke aflossingstermijnen er gewerkt wordt en welke secundaire voorwaarden van kracht zijn. Om iets te kunnen uitleggen over geld lenen zonder BKR toetsing is het noodzakelijk om te weten wat het BKR is en hoe men te werk gaat bij het verstrekken van leningen. In de volgende alinea’s wordt dat uitgelegd.

Het BKR in Tiel

Het BKR in Tiel is een organisatie die niets anders doet dan de gegevens bijhouden van alle consumenten die een lening afsluiten bij een geldverstrekker. In de praktijk zijn vrijwel alle banken, andere geldverstrekkers en bedrijven waar op afbetaling kan worden gekocht aangesloten bij het BKR. Het bureau is opgericht om die organisaties te beschermen tegen consumenten, die hun leningen niet kunnen aflossen. Als een geldverstrekker een verzoek krijgt om een nieuwe lening te verstrekken zal hij bij het BKR controleren of de consument al leningen heeft en welk deel van het inkomen opgaat aan aflossingen. Geld lenen zonder BKR toetsing komt sinds de oprichting van de BKR nauwelijks voor.

BKR in TIEL

De registratie van alle leningen en kredieten aan consumenten beschermt niet alleen de geldverstrekkers tegen het verstrekken van te veel geld. Voor sommige consumenten is het prettig als zij worden beschermd tegen het lenen van te grote sommen geld. In de praktijk blijkt, dat het regelmatig voorkomt dat huishoudens te grote financiële verplichtingen aangaan. Als een geldverstrekker na toetsing van de gegevens van de consument tot de conclusie komt dat het niet verantwoord is om een nieuwe lening te verstrekken is dat uiteraard een vervelende boodschap. Het is echter nog veel vervelender als de consument door de lening in de financiële problemen komt. En dat is een risico bij geld lenen zonder BKR toetsing.

De rol van het BKR

Het BKR doet niets anders dan de gegevens van consumenten bij elk krediet dat zij afsluiten registreren. De gegevens van de leningen worden bewaard tot vijf jaar nadat de laatste aflossing is betaald. Als een geldverstrekker een BKR toetsing doet, zal het BKR uitsluitend de gevraagde gegevens verstrekken. Het BKR bepaalt dus niet of een consument een lening kan krijgen. Dat is de verantwoordelijkheid van de geldverstrekker. Overigens zijn naast de kredietverstrekkers die geld lenen ook postorderbedrijven en leasemaatschappijen aangesloten bij het BKR. Dus ook het voorfinancieren van de aanschaf  van de duurdere modellen smartphones bij het BKR wordt geregistreerd.

De geregistreerde gegevens

Van de consumenten die bij het BKR worden geregistreerd zijn de persoonlijke gegevens bekend. Dat zijn de voorletters en de achternaam, het adres en de geboortedatum. Van de leningen wordt de hoogte van het geleende bedrag bijgehouden, evenals de datum waarop deze is verstrekt, de geplande maand van de laatste aflossing, het soort krediet en eventuele bijzonderheden. Als de laatste aflossing is voldaan wordt ook de datum waarop die aflossing heeft plaatsgevonden vermeld. Alleen kredieten met een looptijd vanaf 3 maanden tijd worden geregistreerd. De gegevens van de lening worden door de kredietverstrekker ingevoerd.

Registratie van betalingsachterstanden

Consumenten die al hun kredieten op tijd betalen zullen er niets van merken dat hun kredieten bij het BKR zijn geregistreerd. Wie echter een betalingsachterstand oploopt kan daar wel mee te maken krijgen. De kredietverstrekker waar een consument een betalingsachterstand heeft, is verplicht om aan de consument te melden dat hij zijn achterstand moet wegwerken. Als dat niet binnen een afgesproken termijn gebeurt, meestal tussen 2 en 4 maanden, zal de geldverstrekker de achterstand melden bij het BKR. Er komt dan een ‘A’ bij het geregistreerde krediet te staan. De ‘A’ staat voor achterstandsmelding. Als er achterstanden in de aflossing van een hypotheek ontstaan zal de kredietverstrekker ook dit melden bij het BKR.

Als een kredietverstrekker een achterstand heeft geregistreerd bij het BKR blijft die melding zichtbaar. Zodra de achterstand is ingelopen zal er bij het BKR een letter ‘H’ van herstel bij het krediet komen te staan. Als de achterstand pas is ingelopen aan het eind van de overeenkomst, komt er in plaats van een ‘H’ te staan dat het krediet is afgelost. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard. Al die tijd is dus te zien dat er een achterstand is geweest bij een lening. Het aantal keren dat iemand een achterstand heeft gehad telt mee bij de beoordeling of er opnieuw een krediet wordt verstrekt. Kredietverstrekkers hanteren daarbij hun eigen regels.

Andere codes bij een BKR registratie

Naast de ‘A’ en de ‘H’ kan er ook het cijfer ‘1’ tot en met ‘5’ bij een kredietovereenkomst bij het BKR komen te staan. Die codes hebben de volgende betekenis. Bij code ‘1’ is er een regeling van kracht om de nog openstaande lening af te lossen. Code ‘2’ wil zeggen dat er een incassobureau is ingeschakeld om het openstaande bedrag te innen. Code ‘3’ wil zeggen dat er minimaal € 250 op de schuld is afgeboekt. Code ‘4’ betekent dat de kredietverstrekker geen contact meer kan krijgen met degene die de lening is aangegaan. En code ‘5’ is een tijdelijke code, die inhoudt dat er een tijdelijke betalingsregeling is overeengekomen voor een hypotheek.

Negatieve BKR registratie

Als een consument een code bij zijn gegevens heeft staan wordt dat een negatieve BKR registratie genoemd. In de volksmond staat dit ook wel bekend als dat een consument geregistreerd is in Tiel. Als er codes bij consumenten staan betekent dat niet automatisch dat diegene geen lening meer kan afsluiten. Dat is een beslissing die door de kredietverstrekkers wordt genomen. Er kan echter wel worden geconcludeerd dat de kans daalt dat iemand een lening krijgt als er meerdere keren een betalingsachterstand is geweest tijdens de aflossingsperiode. Geld lenen zonder BKR toetsing lijkt in die gevallen een oplossing bij acute geldproblemen.

Bij het BKR geregistreerde kredieten

In het voorgaande is al kort aan de orde geweest dat alle kredieten bij het BKR worden geregistreerd. Dat betreft dus leningen, aankopen die op afbetaling worden gedaan, een roodstand op een creditcard en leaseovereenkomsten, bijvoorbeeld voor een auto. Hypotheken worden bij het BKR niet in de systemen opgenomen. Maar als er achterstanden ontstaan bij de aflossingen zal de kredietverstrekker dat wel bij het BKR melden. Het BKR registreert niet het inkomen van consumenten. Ook studieschulden, huurschulden en achterstanden bij energiebedrijven worden niet bij het BKR geregistreerd. Dat is niet mogelijk in verband met de privacywet.

Inzage in de eigen gegevens

Consumenten zijn niet altijd op de hoogte van de wijze waarop ze zijn geregistreerd bij het BKR. Een kredietverstrekker bij wie een betalingsachterstand is ontstaan, zal een consument waarschuwen dat hij dit zal melden als de achterstand niet voor een bepaalde datum is weggewerkt. Voor de overige codes is het niet verplicht om de consument in te lichten. Iemand kan dus een negatieve BKR registratie hebben zonder dat zelf te weten. Het vervelende van zo’n registratie is, dat die 5 jaar lang wordt gehandhaafd, zelfs als de lening is afgelost. Consumenten die willen weten wat er over hen bij het BKR is geregistreerd kunnen dat gratis opvragen via de website van het BKR.

BKR registratie laten wijzigen

Consumenten die hun BKR registratie willen aanvechten, kunnen dit pas doen als de betreffende schuld volledig is afgelost. Een verzoek om de gegevens te wijzigen kan worden ingediend bij de kredietverstrekker die de BKR registratie heeft genoteerd, bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van BKR registraties, of het financiële klachteninstituut Kifid. Op een verzoekschrift moet binnen 4 weken worden gereageerd. In bijzondere gevallen, zoals wanneer een krediet wordt geweigerd, kan er via de rechter worden geprobeerd om de BKR registratie te wijzigen. Voor de meeste leningen is geld lenen zonder BKR toetsing niet mogelijk.

Leningen zonder BKR toetsing

Wie de informatie over de BKR toetsing goed heeft gelezen, heeft gezien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor geld lenen zonder BKR toetsing. Maar er zijn wel de nodige dingen waarmee rekening moet worden gehouden. Ten eerste is het niet nodig om een BKR toetsing te doen bij bedragen tussen € 100 en € 1.500. Deze leningen heten minileningen of een flitskrediet. Een ander soort leningen dat vrijgesteld is van een BKR toetsing zijn leningen die binnen 3 maanden zijn afgelost. Wie meer geld lenen zonder BKR toetsing wil zal op zoek moeten naar andere oplossingen. Het is dan lastiger om een lening te krijgen, maar niet onmogelijk.

Minilening

Minilening

Het kenmerk van een minilening is, dat het een methode is om geld te lenen zonder gedoe. Het geld staat vaak al binnen 24 uur op je rekening. Je kunt dan dus geld lenen zonder BKR toetsing, en het bedrag dat kan worden geleend ligt tussen € 100 en € 1.500. De looptijd van dit type leningen is erg kort, namelijk minimaal 15 dagen en maximaal 62 dagen. Je moet dus in staat zijn om het volledige bedrag binnen 2 maanden terug te betalen. Een ander kenmerk van een minilening is, dat er met hoge rentes wordt gerekend, tussen 6 – 10 procent. Vanwege de korte looptijd van een minilening valt het netto bedrag dat aan rente moet worden betaald meestal wel mee.

Voor welke situaties?

Geld lenen zonder BKR toetsing kan een oplossing zijn als je snel geld nodig hebt. Ook je persoonlijke situatie kan een aanleiding zijn om te kiezen voor geld lenen zonder BKR toetsing. Zoals wanneer je geen vast inkomen hebt, of wanneer de inkomsten die je verwacht nog enkele weken tot maanden op zich laten wachten. Als er in dit soort situaties niet zou worden gekozen voor geld lenen zonder BKR toetsing zou dat betekenen dat er kostbare tijd verloren zou gaan met het aanvragen van de lening. De dringende betaling die je moet doen loopt dan dus vertraging op.

Een minilening is dus een methode om penibele situaties te voorkomen. Zoals wanneer je een hoge verkeersboete krijgt, als je vakantie duurder is geweest dan gepland, als een onbetaalde rekening dringend moet worden betaald of als er een onverwachte grote aanschaf moet worden gedaan. Bij studenten is geld lenen zonder BKR toetsing erg populair, omdat ze met dat geld de studieboeken kunnen aanschaffen. Je kan met zo’n lening ook een laptop kopen of dure instrumenten die nodig zijn tijdens de studie. In deze gevallen is de minilening een manier om de periode totdat de studiefinanciering wordt uitbetaald te overbruggen.

Wie kan een minilening afsluiten?

Een minilening is in principe beschikbaar voor iedere inwoner van Nederland, zelfs als diegene een negatieve BKR registratie heeft. Dat komt doordat je bij een minilening kunt geld lenen zonder BKR toetsing. Bij een minilening wordt ook geen kredietcheck gedaan. Het is dus niet nodig om een salarisstrook of een ander bewijs van regelmatige inkomsten te overleggen. De reden waarom deze controles niet nodig zijn, is dat het om leningen gaat van relatief lage bedragen. De kredietverstrekker loopt dus minder risico dan bij het lenen van hoge bedragen. De enige vorm van garantie voor het aflossen is, dat je als lener soms een persoonlijke garantsteller moet aanwijzen.

Korte aflossingstermijn

Het achterwege laten van controles om te bepalen of het geld wel kan worden terugbetaald heeft ook te maken met de korte aflossingstermijnen. Die ligt gemiddeld rond de 4 weken en is maximaal 62 dagen. De kans is erg klein dat iemand die geld leent in die korte tijd zijn baan verliest en geen inkomsten meer heeft. Voor de kredietverstrekker is het risico dus niet zo groot. Al met al is een minilening dus voor de kredietverstrekker best een interessant product. Er is relatief weinig werk voor nodig om een lening af te sluiten en de hoge rentes zorgen voor een flinke winst.

Hoge rentes

Voor het afsluiten van een minilening, dus voor geld lenen zonder BKR toetsing, moet veel rente worden betaald. Het is niet ongebruikelijk om rentepercentages tussen 6 en 10 procent te betalen, maar er zijn ook voorbeelden waarbij nog meer rente wordt berekend. Toch is dat voor degenen die een minilening afsluiten geen bezwaar. Dit komt door de korte aflossingsperiode. Voor een lening van € 500, die na een maand moet worden afgelost, moet je rekenen op een bedrag van € 2,50 dat aan rente moet worden betaald. Daar zal niemand wakker van liggen.

Onder een vergrootglas

Minileningen of flitsleningen worden uitsluitend aangeboden door buitenlandse geldverstrekkers. Dat komt doordat bedrijven die in Nederland gevestigd zijn de verplichting hebben om zich aan de Nederlandse regelgeving te houden, en die zegt dat geld lenen zonder BKR toetsing niet is toegestaan. Buitenlandse geldverstrekkers mogen dat wel, maar zij worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel nauwlettend in de gaten gehouden. Er is nu eenmaal een risico dat consumenten geld gaan lenen dat ze niet kunnen terugbetalen. Omdat dit ongewenst is, is de Nederlandse toezichthouder bijzonder alert op de activiteiten rondom minileningen.

Stappenplan minilening aanvragen

Als je besluit om over te gaan tot geld lenen zonder BKR toetsing is de minilening een manier om dat te doen. Het aanvragen gebeurt online en kost maar een paar minuten tijd. Geld lenen zonder BKR toetsing door middel van een minilening is gebonden aan enkele voorwaarden. Je moet ten eerste een regelmatig inkomen hebben. Bij het aanvragen moet je je legitimatiebewijs bij de hand houden. Je moet in Nederland wonen, een Nederlandse bankrekening hebben, en in het bezit zijn van een mobiele telefoon. Kies een aanbieder van minileningen en ga naar de website van die aanbieder. Daar doorloop je de volgende stappen.

Stap 1: Kies het bedrag dat je wilt lenen

De eerste stap is dat je het bedrag moet selecteren dat je wilt lenen. Bij een minilening moet je kiezen voor een bedrag van € 100 tot € 1.500.

Stap 2: Selecteer de looptijd

De looptijd is de tijd waarna je de volledige lening plus onkosten moet hebben terugbetaald. Bij geld lenen zonder BKR toetsing is de minimale looptijd 15 dagen. De maximale looptijd is 62 dagen, ofwel 2 maanden. Afhankelijk van de looptijd moet je de lening ineens of in enkele termijnen terugbetalen. Wat voor jou van toepassing is wordt door de aanbieder van de minilening aangegeven. Na het selecteren zal de aanbieder met een suggestie komen voor de looptijd, maar dat is slechts een advies. Je mag dus voor een kortere of langere looptijd kiezen. Nadat de looptijd is ingevoerd kun je de minilening aanvragen.

Stap 3: Gegevens invoeren

Na het selecteren van het te lenen bedrag en de looptijd bij geld lenen zonder BKR toetsing wordt er een overzicht van de totale kosten van de minilening verstrekt. In het overzicht zijn het te lenen bedrag, de looptijd, het rentepercentage en de rente, en eventuele administratieve kosten te vinden Als je daarmee akkoord gaat moet er een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld. Dat zijn je naam, bankrekeningnummer, e-mailadres en mobiele nummer.

Stap 4: Legitimatie opsturen

Vervolgens moet je als bewijs van je identiteit een foto van je identiteitsbewijs of rijbewijs opsturen. Dat kan digitaal.

Stap 5: Bankrekening verifiëren

Een controle die ook moet worden uitgevoerd tijdens de aanvraag van een minilening is een controle van je bankrekeningnummer. Dat is niet moeilijk. Je moet daarvoor € 0,01 overmaken naar de aanbieder. Deze controle dient ervoor om vergissingen te voorkomen, zodat het bedrag bij geld lenen zonder BKR toetsing meteen naar je kan worden overgemaakt. Als de bankrekening correct is, is alles compleet en gaat de aanbieder met je aanvraag aan de slag.

Stap 6: Offerte accepteren

Bij de meeste aanbieders ontvang je per e-mail een offerte. Zelfs als de offerte in je e-mailbox zit ben je nog nergens toe verplicht. Pas als je de offerte goed hebt doorgenomen en er zeker van bent dat je het geld tegen die voorwaarden wilt lenen kun je de offerte accepteren. Het geld wordt dan zo spoedig mogelijk naar je rekening overgemaakt. Als een offerte niet door de aanvrager wordt geaccepteerd gaat de lening niet door. Als aanvrager hoef je dan geen actie te ondernemen.

Gratis stappenplan download

Hoe vraag ik een lening aan zonder BKR Het stappenplan

Garantstelling

Het zojuist beschreven stappenplan is het meest eenvoudige voor het aanvragen van een minilening, dus geld lenen zonder BKR toetsing. De meeste aanbieders van een minilening willen echter wel de zekerheid dat je de lening na de overeengekomen looptijd weer terug kunt betalen. Zij vragen je daarom om een garantstelling. Je kunt kiezen voor een betaalde garantstelling of een garantstelling waar geen kosten aan verbonden zijn. Degene die je aanwijst zal de lening aan het einde van de looptijd moeten aflossen als jij daar zelf niet toe in staat bent.

Zelf een garantsteller aanwijzen

Wie geen kosten wil maken voor de garantstelling moet op zoek naar iemand die als jouw garantsteller wil optreden. Die persoon moet kapitaalkrachtig genoeg zijn om in een noodgeval jouw lening terug te kunnen betalen. Van diegene moet je voor geld lenen zonder BKR toetsing een aantal gegevens opsturen. Dat zijn een legitimatiebewijs, een recent bankafschrift, en een loonstrook. Voor de garantsteller geldt dat hij minstens 25 jaar oud moet zijn en in Nederland woont. Als de door jou gekozen garantsteller getrouwd is, moet de partner van hem of haar ook voor de garantstelling tekenen.

Externe garantstelling

Als je er niets voor voelt om iemand uit je kennissenkring lastig te vallen met een garantstelling, kan er een bedrijf worden ingeschakeld, dat garant wil staan voor jouw minilening. Daar zijn natuurlijk wel kosten mee gemoeid. De hoogte van die kosten zijn afhankelijk van de looptijd van je lening en van de hoogte van het bedrag dat wordt geleend. Veel aanbieders van geld lenen zonder BKR toetsing bieden op hun website als onderdeel van het aanvraagformulier al de mogelijkheid om voor een externe garantstelling te kiezen.

Voordelen van een minilening

Een minilening is één van de populairste manieren van geld lenen zonder BKR toetsing. Het aanvragen van een minilening gaat erg snel en er hoeven nauwelijks gegevens te worden aangeleverd. Daardoor is het zelfs voor consumenten die achterlopen met de aflossingen van bestaande leningen mogelijk om geld te lenen. Als het aanvragen is afgerond ontvang je soms al na 10 minuten een offerte. Als je daarmee akkoord bent heb je het geld binnen 12 tot 24 uur op je rekening staan.

Nadelen van een minilening

Een minilening heeft een aantal nadelen. Wie meer geld wil lenen dan € 1.500 moet op zoek naar andere manieren om aan geld te komen. Soms kunnen de korte looptijden ook tot problemen leiden. De aanvrager heeft dan niet altijd het voor de aflossing benodigde bedrag al op zijn rekening ontvangen. Een ander nadeel is, dat het bij sommige aanbieders verplicht is om een garantsteller aan te stellen. Bij een minilening moet je er bovendien goed op letten dat de aflossingen op tijd worden gedaan, want anders is er een kans op hoge boetes.

Andere manieren om aan geld te komen

Het afsluiten van een minilening is de snelste manier om aan geld te komen bij acute geldnood. Een echte oplossing voor structurele geldproblemen is dat niet. Door de korte aflossingstermijnen zorgt een minilening voor uitstel van maximaal 62 dagen. Als het geld dat je verwacht inderdaad binnen die periode ter beschikking komt is een minilening echter een methode om te gebruiken. Een andere manier om aan geld te komen is geld verdienen. Dat kan op een aantal manieren. Wie bereid is veel risico te nemen kan veel geld verdienen, maar er is ook een kans dat je geld kwijtraakt. De beste manieren om gemakkelijk geld te verdienen worden kort uitgelegd.

Betrouwbare methoden om geld bij te verdienen

Geld verdienen zonder risico’s te nemen is een betrouwbare methode om een hoger inkomen te genereren. Het is een methode waar geen super hoge bedragen mee verdiend kunnen worden, maar het is mogelijk om tot enkele honderden euro’s in de maand bij te verdienen. Als je heel veel geld nodig hebt is het bij deze methode een kwestie van geduld hebben en al het extra geld opzij te zetten. Toch kan op deze manier na een aantal maanden een leuk bedrag worden opgespaard, dat te gebruiken is voor een grote uitgave. Op deze wijze geld verdienen gaat niet snel, maar er zijn geen bijkomende kosten, zoals rente, en er is ook geen risico op het betalen van boetes door te late aflossingen.

Er is behoorlijk veel keus op het internet om vanuit huis een zakcentje bij te verdienen. Je kan bijvoorbeeld geld verdienen door op banners te klikken, mails te lezen of likes geven voor producten via social media. Een andere manier is dat je je laat betalen voor het invullen van enquêtes over producten en diensten. Wat ook bij deze categorie geld verdienen wordt gerekend is gebruik maken van cashbacks. Dat zijn geldbedragen die je terug kunt krijgen bij de aankoop van producten, die je toch al deed. Bekende sites als Bol.com en Coolblue werken met deze methode. Je kan er echter vraagtekens bij plaatsen of dit wel onder de categorie ‘geld verdienen’ moet worden gerekend.

Besparen op uitgaven

Een effectieve maar beslist niet populaire manier van geld verdienen is kritisch kijken naar je uitgavenpatroon. Als jij zo iemand bent, die zijn geld uitgeeft zonder zich af te vragen of het nodig is om een dergelijke aanschaf te doen, gaat er een wereld voor je open. Je kan besluiten om sommige aanschaffen niet te doen, of je kunt op zoek gaan naar plaatsen waar het product veel goedkoper kan worden gekocht. Ook is het mogelijk om voor goedkopere alternatieven te kiezen. Kritisch kijken naar je uitgavenpatroon betekent beslist niet dat je nooit meer leuke dingen kunt doen. Het is een methode waarbij aan een deel van je uitgaven meer aandacht wordt besteed.

Besparen op je uitgaven is het meest effectief als er naar de vaste lasten wordt gekeken. Door daar minder aan uit te geven profiteer je elke keer van die besparing als er een factuur komt. Er is wel de nodige creativiteit nodig, maar de mogelijkheden om te besparen zijn groot. Het begint met in kaart te brengen welke maandelijkse uitgaven je hebt op het gebied van huur, energiekosten, abonnementen, verzekeringen, belastingen, etc. Bij elk abonnement kijk je eerst of je het wel gebruikt. Zo niet, dan kan het worden beëindigd. Als je het abonnement wel nodig hebt kun je op zoek gaan naar een goedkoper alternatief. In sommige gevallen bestaan er subsidies die je kunt gebruiken, zoals huurtoeslag.

Bekende kostenposten waarvoor te veel geld wordt betaald zijn de energierekening, TV kijken, internet, vast en mobiel bellen, de zorgverzekering en de woonlasten. Het aanschaffen van producten op afbetaling is een grote verborgen kostenpost. Wie bijvoorbeeld een dure smartphone bij een abonnement neemt, betaalt tot wel 50 procent meer voor het toestel. Als je die dure smartphone echt wilt hebben kun je hem als los toestel voor een lager bedrag kopen en een voordelig abonnement bij nemen.

Veel geld verdienen

Het is uiteraard het meest aantrekkelijk om veel geld te verdienen, liefst zonder moeite en in een hele korte tijd. Dat is maar voor weinig mensen weggelegd. Online beleggen is één van de mogelijkheden. Dat kan door middel van allerlei instrumenten. Beleggen brengt echter altijd grote risico’s met zich mee. Als je toch wilt investeren in toekomstige verdiensten is het starten van een eigen website veiliger. Via die site kun je zelf producten gaan verkopen. Een andere methode is je te begeven in de affiliate marketing. Je maakt dan een website waarop producten van andere sites worden aangeboden. Elke keer dat er via jouw site iets wordt verkocht krijg je daar geld voor.

Het kost de nodige energie om deze methoden te ontwikkelen, maar als het lukt kan dat de moeite waard zijn. Want dan verzeker je jezelf van een stabiele stroom van inkomsten, zonder dat er veel tijd in hoeft te worden gestoken.

100 lenen zonder bkr600 lenen zonder bkr1100 lenen zonder bkr
200 lenen zonder bkr700 lenen zonder bkr1200 lenen zonder bkr
300 lenen zonder bkr800 lenen zonder bkr1300 lenen zonder bkr
400 lenen zonder bkr900 lenen zonder bkr1400 lenen zonder bkr
500 lenen zonder bkr1000 lenen zonder bkr1500 lenen zonder bkr