Privacy Beleid

Algemeen
Minilening24.nl hecht waarde aan de privacy van haar gebruikers en neemt alle nodige maatregelen om persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Minilening24.nl omgaat met persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt bij het gebruik van de website.

Verwerking van persoonsgegevens
Minilening24.nl verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens zoals rekeningnummers, inkomsten, uitgaven, leningen en creditcardgegevens. Deze informatie wordt alleen verzameld indien de gebruiker hiervoor toestemming verleent. Minilening24.nl verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt en gebruikt deze om gebruikers te informeren over de financiële producten en diensten die Minilening24.nl aanbiedt.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
We gebruiken de verzamelde informatie op verschillende manieren, waaronder:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening
  • Het volgen van uw navigatiegedrag om beter inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt
  • Het informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
  • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte
  • Bewaartermijn
  • Persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindiging van de relatie met Minilening24.nl worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij u aangeeft dat uw gegevens eerder moeten worden gewist of als de Belastingdienst een langere bewaartermijn vereist.
  • Na deze periode van twee jaar worden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaard voor statistische analyses.

Delen van persoonsgegevens met derden
Minilening24.nl bewaart alle persoonlijke informatie op beveiligde servers, waar alleen geautoriseerd personeel toegang toe heeft. Minilening24.nl garandeert dat de gegevens van gebruikers alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hoewel Minilening24.nl alles in het werk stelt om ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen, kan zij geen absolute garantie bieden tegen ongeautoriseerde toegang door derden.

Minilening24.nl deelt persoonlijke informatie van gebruikers niet met derden, tenzij de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven of indien wettelijk verplicht, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel.

Uw keuzes
Gebruikers van Minilening24.nl hebben de mogelijkheid om hun persoonlijke informatie te corrigeren, verwijderen of op te vragen. U kunt deze verzoeken indienen door contact op te nemen met Minilening24.nl via info@minilening24.nl. Minilening24.nl streeft ernaar om alle verzoeken zo snel mogelijk te verwerken.

Vragen of opmerkingen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe Minilening24.nl persoonlijke informatie verwerkt, kunt u contact opnemen met Minilening24.nl via info@minilening24.nl. Minilening24.nl zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.