Zakelijke minilening

Continuïteit is van levensbelang

Tijdelijk geldgebrek bij ondernemers kan allerlei oorzaken hebben. Er kan een machine kapot gaan die essentieel is voor de productie, er is wellicht een klant die zijn factuur te laat betaalt, of er is te veel energie gestoken in een project dat uiteindelijk niet doorgaat. In geen van die gevallen mag het geldgebrek ten koste gaan van de dagelijkse bedrijfsvoering, want anders is de schade op den duur niet te overzien. In dergelijke situaties moeten ondernemers niet aarzelen om op zoek te gaan naar een oplossing. Het kenmerk van die oplossing is, dat er meteen geld beschikbaar is en dat er niet allerlei ingewikkelde procedures gevolgd moeten worden voordat er geld beschikbaar wordt gesteld.

Externe omstandigheden

Veranderende economische omstandigheden, zoals door de oorlog in Oekraïne en maatregelen om COVID19 te bestrijden, zijn andere oorzaken voor een tijdelijk gebrek aan financiële middelen zijn. Het nare aan dergelijke omstandigheden is, dat niet goed is in te schatten hoe groot de schade zal zijn en voor hoelang je daar bij de bedrijfsvoering last van zult hebben. Met name bij COVID19 heeft het best lang geduurd voordat de overheidssteun beschikbaar kwam. Daardoor kan het lastig zijn om te bepalen hoeveel geld je tekort komt in de bedrijfsvoering. Het aangaan van een zakelijke minilening is dan wellicht een methode om de problemen door acute geldnood op te lossen. Als er meer geld nodig is, kan een ander type lening mogelijk uitkomst bieden.

Twee oplossingen bij tijdelijke geldnood

Wie een zakelijke lening wil afsluiten heeft de keus uit twee mogelijkheden. Als wordt gekozen voor een zakelijke lening of een zakelijke minilening wordt het volledige bedrag van de lening ineens op je zakelijke rekening gestort. De aflossing gebeurt ineens op een van tevoren afgesproken moment, of in een aantal vooraf vastgestelde termijnen. Bij een zakelijke minilening wordt het geleende bedrag terugbetaald plus de rente die daarover betaald moet worden. De kosten voor het afsluiten van de lening worden in mindering gebracht op het bedrag dat op je rekening wordt gestort.

Zakelijk krediet

Een lening die sterk lijkt op een zakelijke lening is het zakelijk krediet. Wat betreft de hoogte van het bedrag dat kan worden geleend zijn deze twee oplossingen identiek. Het verschil is, dat het geld bij een zakelijke minilening ineens op je rekening wordt gestort. Bij een zakelijk krediet wordt het geleende geld voor een afgesproken periode beschikbaar gesteld op een rekening van de geldverstrekker. Als ondernemer bepaal je zelf wanneer je geld van het saldo wilt afhalen en wanneer je het wilt terugstorten. Er is dus een grotere mate van flexibiliteit.

Verschil zakelijke lening en zakelijk krediet

Het kenmerk van een zakelijk krediet is, dat de kosten zijn gekoppeld aan de hoeveelheid geld die geleend wordt. Bij een zakelijke minilening moet rente over het volledige bedrag worden betaald zolang de lening niet volledig is afgelost. Een ander kenmerk van een zakelijk krediet is, dat geld dat alweer is teruggestort op de kredietrekening bij tegenvallers opnieuw kan worden geleend. Bij een zakelijk krediet is het de verantwoordelijkheid van de ondernemer dat het krediet op de einddatum van de overeenkomst weer op de rekening van de geldverstrekker staat.

Hoeveel kun je lenen met een zakelijke lening?

Zakelijke leningen gaan over hogere bedragen dan leningen aan consumenten. Dat geldt zowel voor gewone zakelijke leningen als voor een zakelijke minilening. Bij een gewone zakelijke lening ligt het minimum bedrag dat geleend kan worden rond € 5.000, maar er zijn ook soorten zakelijke leningen van slechts € 100 mogelijk. De maximum bedragen kunnen oplopen tot wel € 350.000. De voorwaarden zijn strenger naarmate er meer geld wordt geleend. Bij lage bedragen hoeft alleen te worden aangetoond dat je een ondernemer bent en dat het geld nodig is voor het bedrijf. Bij hogere bedragen moeten de jaarrekeningen van een aantal jaren worden overlegd.

Verschil zakelijke minilening en minilening voor consumenten

Met een zakelijke minilening kan meer geld worden geleend dan wanneer er een minilening voor consumenten wordt afgesloten. Consumenten kunnen maximaal € 1.500 lenen met een minilening en die moet binnen 62 dagen zijn afgelost. Een zakelijke minilening is er tot € 5.000 en die moet na maximaal 150 dagen zijn afgelost. Het aflossen kan op basis van door de geldverstrekker vastgestelde termijnen, maar het is ook mogelijk om de lening versneld af te lossen. Dit heeft uiteraard een positief effect op de hoeveelheid rente die moet worden betaald.

Voorwaarden voor zakelijke leningen

Bij een gewone zakelijke lening moet er nogal wat informatie worden verstrekt aan de kredietverstrekker. Het gaat dan meestal om leningen van bedragen van een substantiële omvang. De kredietverstrekker wil een inschatting maken van de risico’s die hij loopt. Het is gebruikelijk om bij dit soort leningen uit te leggen welke activiteiten door het bedrijf worden uitgevoerd, compleet met branchespecifieke kengetallen. De ondernemer moet duidelijk maken wat zijn achtergrond is en welke visie hij heeft. Er moet inzicht worden gegeven in het huidige en historische financiële reilen en zeilen van de onderneming. Daarnaast is inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit vereist.

Zakelijke minilening

Bij een zakelijke minilening is de aanvraag veel eenvoudiger. Feitelijk hoeft er alleen een online vragenlijst te worden ingevuld. Er zijn geen documenten nodig waarmee je de omzet of historie van je bedrijf kunt illustreren. Het is ook niet nodig om inzage te geven in de boekhouding of jaarrekeningen. Zelfs het overleggen van een businessplan is niet nodig. Het enige dat je moet opgeven is de bedrijfsnaam en het KvK inschrijfnummer. Ook moet je toegang geven tot je zakelijke bankrekeningnummer, zodat de geldverstrekker je transacties kan analyseren. Met de verstrekte informatie wordt een risicoprofiel gemaakt, op basis waarvan wordt besloten of je bedrijf in aanmerking komt voor een zakelijke minilening.

Voor wie is een zakelijke minilening bedoeld?

Het zal duidelijk zijn dat een zakelijke minilening is ontwikkeld voor zakelijke leningen aan kleinere bedrijven. Daarbij moet worden gedacht aan eenmanszaken. Dat kan een besloten vennootschap met 1 bestuurder zijn, maar ook een ZZP’er. Je mag als ZZP’er zo’n lening niet gebruiken om er particuliere aanschaffen mee te bekostigen. Bij het aanvragen van een zakelijke minilening wordt er geen kredietcheck bij het BKR gedaan. Zoals al is beschreven zullen sommige geldverstrekkers wel een toetsing op de kredietwaardigheid doen op basis van de zakelijke transacties.

Praktische informatie

Voor alle duidelijkheid is hier een voorbeeld te vinden van een ondernemer die € 5.000 wil lenen ten behoeve van de aanschaf van twee nieuwe computers voor zijn bedrijf. Hij kan dat binnen een dag regelen met een zakelijke minilening. De ondernemer heeft voldoende omzet om de lening binnen een paar maanden terug te betalen, maar onvoldoende reserves om de computers met eigen geld meteen aan te schaffen. Op de website van de geldverstrekker doet hij een aanvraag voor de lening. Binnen de toegestane looptijd kan hij zelf kiezen na hoeveel tijd hij de lening wil aflossen. De minimale looptijd is 15 dagen en de maximale looptijd is 150 maanden. De looptijd heeft uiteraard wel gevolgen voor de kosten van de lening.

Het invullen van de aanvraag op de website van de geldverstrekker kost een paar minuten tijd. Na het voltooien daarvan stuurt de geldverstrekker binnen 5 minuten bericht of de ondernemer in aanmerking komt voor het krediet. Als de ondernemer akkoord gaat met de overeenkomst die bij dat bericht wordt meegestuurd, kan hij deze digitaal ondertekenen. Zodra de kredietverstrekker de ondertekende overeenkomst in zijn bezit heeft wordt overgegaan tot uitbetaling. Dat betekent dat het geld soms dezelfde dag, maar in elk geval de volgende werkdag op de rekening van de ondernemer staat.

Hoe duur is een zakelijke minilening?

Wat het kost om een zakelijke minilening af te sluiten is niet precies te beantwoorden. Voor elke lening geldt een afsluitprovisie. Dat is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op het bedrag dat wordt overgemaakt naar de bankrekening van de aanvrager. Voor het overige wordt er rente berekend. Hoe hoog die precies is, is afhankelijk van het risicoprofiel dat gekoppeld wordt aan de aanvrager. De rente is ook afhankelijk van de gekozen aflossingstermijn. Om de rente zo laag mogelijk te houden wordt er gewerkt met dagrentes. De exacte hoogte van het bedrag dat aan rente wordt betaald is bekend op het moment van de laatste aflossing.

Zakelijke lening of zakelijke minilening?

Een zakelijke minilening afsluiten is minder omslachtig en verloopt sneller dan een zakelijke lening. Het geld staat in de meeste gevallen nog dezelfde dag op de rekening en de voorwaarden om zo’n lening te kunnen krijgen zijn beperkt. Een zakelijke minilening kan dus echt worden gezien als een overbruggingskrediet. De lening kan worden gebruikt als voorfinanciering voor een project waar later gegarandeerd inkomsten uit worden gegenereerd. Het mag echter niet te lang duren voordat de investering geld oplevert, want de looptijd van een zakelijke minilening is hooguit 5 maanden. Binnen die looptijd moet de lening zijn afgelost.

Vergelijken met een zakelijke lening

Bij bedragen van boven de € 1.000 kan het nuttig zijn om uit te zoeken of het beter is om een zakelijke lening af te sluiten. Het nadeel van een zakelijke lening is, dat de voorwaarden om zo’n lening af te sluiten strenger zijn. Verschillen met de zakelijke minilening zijn, dat er een jaaromzet moet zijn van € 50.000, en dat het bedrijf 6 of 12 maanden moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De voordelen van het lenen van dergelijke bedragen zijn, dat een gewone zakelijke lening minder kost dan een minilening en dat er een grotere mate van flexibiliteit is ten aanzien van de aflossingstermijn. Die is bij een zakelijke lening 3 – 24 maanden.

Verschil in rente

Met name het verschil in rente kan het de moeite waard zijn om toch te kiezen voor een gewone zakelijke lening, en de wat ingewikkelder aanvraag op de koop toe te nemen. Bij een zakelijke minilening moet rekening worden gehouden met een rentepercentage tussen 6 en 9 procent. Bij een zakelijke lening zijn er rentepercentages vanaf 1,5 procent. Voor een lening van € 3.000 betekent dit, dat er bij de maximale looptijd van 5 maanden € 73,00 tot € 112,50 aan rente moet worden betaald bij een zakelijke minilening. Bij een zakelijke lening voor hetzelfde bedrag en bij dezelfde looptijd bedraagt de rente circa € 18,80.

Zakelijke minilening voor ZZP’ers

ZZP’ers vinden het soms prettiger om een particuliere minilening af te sluiten in plaats van voor een zakelijke minilening te kiezen. Het belangrijkste argument daarvoor is, dat er dan geen BKR controle wordt gedaan. Ook denken veel startende ZZP’ers, dat de voorwaarden voor een zakelijke lening vereisen dat het bedrijf al een geruime tijd bestaat. Geen van beide argumenten is van toepassing op een zakelijke minilening. Een zakelijke minilening is nagenoeg identiek aan een particuliere minilening. Het enige verschil is, dat je moet aantonen dat je ondernemer bent en dat het geld wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Er is dus geen reden als startende ZZP’er niet te kiezen voor een zakelijke minilening. Ten eerste is het bedrag dat je kunt lenen hoger dan wanneer je een particuliere minilening aangaat. Ten tweede is de rente over een zakelijke minilening lager dan de rente die wordt berekend voor een particuliere minilening. Het rentebedrag mag bij een zakelijke lening bovendien worden afgetrokken van de belasting als kostenpost. Kortom, een zakelijke minilening is gewoon goedkoper dan een particuliere minilening.

Voordelen van een zakelijke minilening

Een zakelijke minilening heeft als belangrijkste voordeel boven een zakelijke lening, dat het minder gedoe is om de lening af te sluiten. Een zakelijke minilening is bovendien voor meer ondernemers toegankelijk. Want voor een zakelijke lening moet je bedrijf minimaal 1 jaar bestaan en moet er een jaaromzet zijn van € 50.000 of meer. Bij een zakelijke minilening gelden die eisen niet. Daardoor kunnen hele kleine bedrijven en bedrijven die net zijn gestart ook gebruik maken van een zakelijke minilening.

De aanbieders van een zakelijke minilening bieden de mogelijkheid om de lening via hun website aan te vragen. Eerst worden het bedrag en de gewenste aflossingstermijn ingevuld. Na het invullen van een korte vragenlijst krijg je binnen een aantal minuten per e-mail bericht of je de lening kunt afsluiten. De overeenkomst wordt meegestuurd en kan digitaal worden ondertekend. In verreweg de meeste gevallen wordt het geld nog dezelfde dag overgemaakt naar de zakelijke bankrekening.

Nadelen van een zakelijke minilening

Ondanks de aantrekkelijke kanten, zoals het gemak van het afsluiten en de snelle afhandeling, heeft een zakelijke minilening ook een paar minder positieve aspecten. Ten eerste is de rente die voor de lening moet worden betaald vrij hoog, zeker in vergelijking met een gewone zakelijke lening. Ook is de keus in aanbieders van een zakelijke lening vrij beperkt, waardoor er niet veel te vergelijken valt. Tenslotte is de korte maximum aflossingstermijn voor sommige ondernemers bezwaarlijk.

Vooral startende ondernemers, die een zakelijke minilening hebben afgesloten om de eerste investeringen in hun bedrijf te doen, kunnen in de problemen raken. Soms zijn de verwachtingen ten aanzien van de omzet wat optimistisch ten opzichte de werkelijkheid. Als de inkomsten tegenvallen kan het lastig zijn om de aflossingen tijdig te betalen. Dat betekent meteen dat er boetes betaald moeten worden. De aanbieder gaat er bij een zakelijke minilening snel toe over om incassobureaus in te schakelen. In dat geval zal de nieuwe ondernemer worden geconfronteerd met aanzienlijke incassokosten.

Conclusie

De conclusie is, dat een zakelijke minilening beslist niet de goedkoopste methode is om geld te lenen voor je bedrijf. Het is echter wel een lening waarvoor aan weinig voorwaarden voldaan hoeft te worden. Bij een zakelijke minilening verloopt het aanvraagproces erg snel, zodat je het geld meestal dezelfde dag al op je bedrijfsrekening hebt staan. Daardoor is een zakelijke minilening een product, dat zich een plaatsje in de markt heeft verworven. Voor ondernemers die geld nodig hebben is een zakelijke minilening een mogelijke oplossing als het geld kan worden gebruikt ter overbrugging naar een moment waarop andere inkomsten binnenkomen.Een zakelijke minilening is ook een oplossing als je bedrijf pas kort geleden is gestart of als er andere redenen zijn waardoor je geen gewone zakelijke lening kunt afsluiten. Voor bedrijven die wel toegang hebben tot een gewone zakelijke lening, heeft een zakelijke minilening alleen zin als die wordt gebruikt voor leningen van bedragen tussen € 500 en € 1.000. Bij hogere bedragen zijn de kosten van een zakelijke minilening veel dan die van een zakelijke lening. Ook de flexibiliteit ten aanzien van het aflossen van de lening zijn bij een gewone zakelijke lening gunstiger.